Ikon Tilskud

Tilskud

Har du styr på serviceloven?

Specialdesignet tøj kan være et hjælpemiddel, hvis det i hverdagen kompenserer for funktionsnedsættelser og sygdom eks. ved at det:
  • Letter af- og påklædningen
  • Understøtter brugers egne ressourcer og mestringsevne
  • Reducerer håndtering, træk, løft og foroverbøjninger
  • Understøtter kliniske behov som fx reduktion af sårudvikling, brug af mavesonde, stomipose, ble mm.
Der er flere indgangsvinkler for at efterspørge specialsyet tøj:
1. Serviceloven
  • Giver borgeren ret til hjælp, bl.a. til beklædning der afhjælper manglende - eller svigtende evne til selv at tage tøj af og på. Læs mere på nedenstående links.
2. APV
  • Personale der arbejder sammen med borgeren om på - og afklædning, kan opleve arbejdsstillingerne belastende, hvis der benyttes "almindeligt tøj". Vi har mange specialløsninger, der afhjælper disse belastninger - spørg os.
Adobestock 115223003

Serviceloven #112

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere
Alternate Text

Retsinformation

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Læs mere
Alternate Text

Kontakt os