Tilskud - kend dine muligheder for støtte

Specialdesignet tøj kan være et hjælpemiddel, hvis det i hverdagen kompenserer for funktionsnedsættelser og sygdom eks. ved at det:

  • Letter af- og påklædningen.
  • Understøtter brugers egne ressourcer og mestringsevne.
  • Reducerer håndtering, træk, løft og foroverbøjninger.
  • Understøtter kliniske behov som fx reduktion af sårudvikling, brug af mavesonde, stomipose, ble mm.

Der er flere indgangsvinkler for at efterspørge specialsyet tøj, eks. via:

  • Serviceloven: Giver borgeren ret til hjælp, bl.a. til beklædning der afhjælper manglende, eller svigtende evne til selv at tage tøj af og på. Læs mere via nedenstående links.

  • APV (arbejdspladsvurdering): Personale, der arbejder sammen med borgeren om på- og afklædning, kan opleve arbejdsstillingerne belastende, hvis der benyttes "almindeligt tøj". Vi har mange specialløsninger, der afhjælper disse belastninger - spørg os endelig.

Tip! Forhør dig ved din hjemkommune om mulighederne for støtte jf. Serviceloven - ofte via paragraf 112 som kompenserende hjælpemiddel eller paragraf 100 eller 104 som merudgift. 

 

Adobestock 115223003

Mere om Serviceloven §112

"Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet ..."

Læs mere

Mere fra Retsinformation

Læs mere om den gældende bekendtgørelse vedrørende hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven.

Læs mere

Kontakt os