Databehandling

Databehandling

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter


Se databehandling som PDF

Dataansvarlig: Bent Nielsen
Område: Kunder
Udarbejdet: 15/5 2018
Næste revision: 14/5 2019 

Dataansvarlig
Virksomhedens navn:
AJ Stole A/S (Daro A/S)
CVR.nr: 21870803

Adresse
Skavholmvej 8, 8520 Lystrup, Danmark

Hjemmeside
www.daro.dk

Telefonnummer: 

+45 86770303
+45 75881622

E-mail

info@daro.dk

Databeskyttelsesrådgiver
På baggrund af persondataforordningens artikel 37 har virksomheden vurderet at man ikke skal udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Formål
Håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af aftale samt efterfølgende fakturereing og eventuel rykkerprocedure.

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger
Der behandles oplysninger om følgende personer:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Samarbejdspartnere

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer
(Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling)

Identifikationsoplysninger

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • E-mail adresse
  • Oplysninger vedrørende bank eller pengeinstitut i forbindelse med evt. kreditering.

Bank:
Registreringsnummer og kontonummer

Kategori af modtagere, som oplysninger er eller vil blive videregivet tll.

Ingen

Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredielande (udenfor EU eller EØS) eller internationale organisationer

Databehandler placeret i tredjelande

Ingen

Databehandler anvender cloudløsninger placeret i tredjelande

Ingen